Tečni malteri

VIN-PLAST

Primenjuje se za dekorativnu obradu fasada na uobičajnim mineralnim podlogama koje moraju biti suve, čvrste i ravne. Fasadu ne nanositi na plastične površine.
VIN-PLAST ACRYL FASADA je kao osnovni premaz obavezna uz sušenje od 24 sata.

dekorativna obrada fasade