VIN-PLAST

Primenjuje se za dekorativnu obradu fasada na uobičajnim mineralnim podlogama koje moraju biti suve, čvrste i ravne. Fasadu ne nanositi na plastične površine.
VIN-PLAST ACRYL FASADA je kao osnovni premaz obavezna uz sušenje od 24 sata.

dekorativna obrada fasade
Kategorija: 
Upustvo: 
Fasada se pre upotrebe dobro razmeša u kanti i ako je potrebno doda malo vode maksimalno 1l na kantu. Fasada se nanosi po zidu u debljini najvećeg zrna, a onda plastičnom gletericom zaribavamo prema željenoj strukturi bez prekida i nastavaka. Fasadu u boji poručite u dovoljnoj količini za ceo objekat, jer se za nastavak ne može garantovati ista nijansa. Ne raditi po kiši, magli, vetru i direktnom Suncu.
Potrošnja: 
Oko 3kg/m2 za zrno od 2mm
Skladištenje: 
Minimalna temperaturama od +5°C do +30°C. Ne sme da mrzne!
Rok upotrebe: 
12 meseci na temperaturi od +5°C do +25°C

Add new comment