UNIMAL

UNIMAL je mašinski malter.
UNIMAL u prahu je proizvodno namenjen za obradu unutrašnjih zidova.
Izradjen je na bazi organskih veziva.
Ekoliški je ispravan.

mašinski malter
Kategorija: 
Upustvo: 
Mašinski uz upotrebu kompresora ili ručno hoblama. Mašinski malter u prahu se priprema sa vodom 35-40 % , uz mešanje do potpune homogenizacije. Pre nanošenja maltera podlogu obavezno nakvasiti vodom.
Potrošnja: 
Do 25kg / m2
Skladištenje: 
U suvim prostorijama, u orginalnoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +30°C
Rok upotrebe: 
12 meseci u suvim prostorijama.

Add new comment