FASA-VIN

Akrilna vodorazrediva visokokvalitetna fasadna boja, namenjena je za zaštitu i dekoraciju spoljnih zidnih površina.
Dodavanjem tonera disperzije punog tona, moguće je dobiti pastelne nijanse, moguce je toniranje po VIN-HAUS ton karti.

fasadna boja
Kategorija: 
Upustvo: 
Površinu starih fasada treba pripremiti mehaničkim odstranjivanjem labilnih čestica. Pre nanošenja završnog sloja boje fasadne površine impregnirati akrilnom podlogom. Fasa-vin se nanosi u dva sloja na čistu, čvrstu i suvu površinu. Optimalni uslovi za nanošenje boje su od +5°C do +30°C Fasa-vin se razređuje sa vodom od 5% do 10% uz intenzivno mešanje.
Potrošnja: 
oko 4-5m2/l za dva sloja u zavisnosti od poroznosti i hrapavosti podloge.
Skladištenje: 
Minimalna temperatura +5°C maksimalna do +30°C
Rok upotrebe: 
12 meseci na temperaturi od +5°C do +25°C

Add new comment