Proizvodi

VIN-PRIME

VIN-PRIME je podloga(prajmer) na bazi polimernih veziva punioca i aditiva. Služi za poboljšavanje adhezije i stvaranje veza starog i novog sloja materijala.

podloga(prajmer)

VIN-PLAST

Primenjuje se za dekorativnu obradu fasada na uobičajnim mineralnim podlogama koje moraju biti suve, čvrste i ravne. Fasadu ne nanositi na plastične površine.
VIN-PLAST ACRYL FASADA je kao osnovni premaz obavezna uz sušenje od 24 sata.

dekorativna obrada fasade

VIN-KUL

VIN-KUL je trajna plastična fasada na bazi sintetičkih smola i krupnozrnog mermernog mepčanika za spoljnu i unutrašnju upotrebu. VIN-KUL je spreman za upotrebu, eventualno dodati malo vode kako bi se postigla odgovarajuća konzistencija.

trajna plastična fasada

UNIMAL

UNIMAL je mašinski malter.
UNIMAL u prahu je proizvodno namenjen za obradu unutrašnjih zidova.
Izradjen je na bazi organskih veziva.
Ekoliški je ispravan.

mašinski malter

STIROFLEX

STIROFLEX je lepak izrađen na bazi mineralnih punila, hidrauličnih veziva i aditiva. Koristi se za utapanje mrežica i lepljenje stirora.

lepak za stiropor

STIRO

STIRO je lepak izrađen na bazi mineralnih punila, hidrauličnih veziva i aditiva. Koristi se za lepljenje stiropora i armaturnih mrežica.

lepak za stiropor

POL-VIN

Boja za unutrašnje zidove sastavljena od sintetičkih polimera, pigmenata, punila i aditiva. Pol-vin koristi se za zaštitu i dekorisanje unutrašnjih zidnih površina.

Boja za unutrašnje zidove

PODLOGA 8:1

Podloga na bazi polimernih veziva i aditiva.
Koristi se za impregnaciju podloge, učvrščivanje iste i neutralisanje upijanja i nečistoća.

Podloga

MERMERVIN

MERMERVIN je dekorativni malter izgrađen na bazi mineralnih veziva, sitnomlevenog mermera, punila i aditiva. Koristi se za završnu obradu spoljnih i unutrašnjih zidova. Nanosi se na različite podloge: malter, beton, gasbeton. Podloga na koju se nanosi mora da bude suva i čista.

dekorativni malter

HIDRO-VIN

HIDRO-VIN je hidro-izolacijska masa na bazi mineralnih punila, hidrauličnih veziva i adativa.

Hidro-vin

Pages