FASA-VIN

Akrilna vodorazrediva visokokvalitetna fasadna boja, namenjena je za zaštitu i dekoraciju spoljnih zidnih površina.
Dodavanjem tonera disperzije punog tona, moguće je dobiti pastelne nijanse, moguce je toniranje po VIN-HAUS ton karti.

fasadna boja

POL-VIN

Boja za unutrašnje zidove sastavljena od sintetičkih polimera, pigmenata, punila i aditiva. Pol-vin koristi se za zaštitu i dekorisanje unutrašnjih zidnih površina.

Boja za unutrašnje zidove

ACRYL PODLOGA

Podloga na koju se nanosi mora biti suva i stvrdnuta, a nanošenje se vrši četkom ili valjkom po celoj površini bez prekida.

Acryl podloga

PODLOGA 8:1

Podloga na bazi polimernih veziva i aditiva.
Koristi se za impregnaciju podloge, učvrščivanje iste i neutralisanje upijanja i nečistoća.

Podloga

VIN-PRIME

VIN-PRIME je podloga(prajmer) na bazi polimernih veziva punioca i aditiva. Služi za poboljšavanje adhezije i stvaranje veza starog i novog sloja materijala.

podloga(prajmer)

Pages