GLETVIN

GLETVIN je masa za ručno gletovanje entrijera izrađena na bazi mineralnih punila, hidrauličnih veziva i aditiva. Glet masu naneti na zid plastičnom ili čeličnom gletericom. Podloga na koju se nanosi mora biti ravna, čvrsta, suva i premazana podlogom(Podloga 8:1).

Glet masa za gletovanje

UNIMAL

UNIMAL je mašinski malter.
UNIMAL u prahu je proizvodno namenjen za obradu unutrašnjih zidova.
Izradjen je na bazi organskih veziva.
Ekoliški je ispravan.

mašinski malter

MERMERVIN

MERMERVIN je dekorativni malter izgrađen na bazi mineralnih veziva, sitnomlevenog mermera, punila i aditiva. Koristi se za završnu obradu spoljnih i unutrašnjih zidova. Nanosi se na različite podloge: malter, beton, gasbeton. Podloga na koju se nanosi mora da bude suva i čista.

dekorativni malter

VIN-PLAST

Primenjuje se za dekorativnu obradu fasada na uobičajnim mineralnim podlogama koje moraju biti suve, čvrste i ravne. Fasadu ne nanositi na plastične površine.
VIN-PLAST ACRYL FASADA je kao osnovni premaz obavezna uz sušenje od 24 sata.

dekorativna obrada fasade

VIN-KUL

VIN-KUL je trajna plastična fasada na bazi sintetičkih smola i krupnozrnog mermernog mepčanika za spoljnu i unutrašnju upotrebu. VIN-KUL je spreman za upotrebu, eventualno dodati malo vode kako bi se postigla odgovarajuća konzistencija.

trajna plastična fasada

Pages