Malteri

MERMERVIN

MERMERVIN je dekorativni malter izgrađen na bazi mineralnih veziva, sitnomlevenog mermera, punila i aditiva. Koristi se za završnu obradu spoljnih i unutrašnjih zidova. Nanosi se na različite podloge: malter, beton, gasbeton. Podloga na koju se nanosi mora da bude suva i čista.

dekorativni malter

GLETVIN

GLETVIN je masa za ručno gletovanje entrijera izrađena na bazi mineralnih punila, hidrauličnih veziva i aditiva. Glet masu naneti na zid plastičnom ili čeličnom gletericom. Podloga na koju se nanosi mora biti ravna, čvrsta, suva i premazana podlogom(Podloga 8:1).

Glet masa za gletovanje