HIDRO-VIN

HIDRO-VIN je hidro-izolacijska masa na bazi mineralnih punila, hidrauličnih veziva i adativa.

Hidro-vin
Kategorija: 
Upustvo: 
Priprema se vrši laganim mešanjem 50% vode sa HIDRO-VIN masom, do potpune homogenizacije mase. Masu ostaviti da ostoji 20tak minuta, a zatim još jednom dobro promešati. Svu masu utrošiti u roku od 2h.
Potrošnja: 
1,2 kg/m2 (za 1mm debljine).
Skladištenje: 
Skladištiti u suvim prostorijama, u originalnoj ambalaži na temperaturi od +5 do +30°C.
Rok upotrebe: 
12 meseci.

Add new comment