Boje

FASA-VIN

Akrilna vodorazrediva visokokvalitetna fasadna boja, namenjena je za zaštitu i dekoraciju spoljnih zidnih površina.
Dodavanjem tonera disperzije punog tona, moguće je dobiti pastelne nijanse, moguce je toniranje po VIN-HAUS ton karti.

fasadna boja

VIN-KUL

VIN-KUL je trajna plastična fasada na bazi sintetičkih smola i krupnozrnog mermernog mepčanika za spoljnu i unutrašnju upotrebu. VIN-KUL je spreman za upotrebu, eventualno dodati malo vode kako bi se postigla odgovarajuća konzistencija.

trajna plastična fasada